Materiały jednorazowe

Końcówki do pipet automatycznych

Kuwety do spektrofotometrów

Naczynka i kuwety do analizatorów

Probówki typu Eppendorf

Probówki z EDTA

Probówki z granulatem do biochemii 5 ml