ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY ABC MICROS

Parametry:

 

  • pomiar RBC / PLT: metoda: impedancyjna
  • pomiar HGB :metoda: fotometryczna
  • pomiar HCT: metoda: zliczanie impulsów
  • pomiar WBC: metoda: impedancyjna
  • 3 częściowe różnicowanie: metoda impedancyjna + liza selektywna
  • MCV, MCH, MCHC, RDW, PCT*, PDW*: wyliczane
  • tryb pobierania próbki: system otwarty
  • objętość krwi: 10μ

Waga: 16 kg

Wymiary: 43x36x36 cm

Główne cechy:

Pomiar 18 parametrów (tryb CBC): WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, RDW, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT*, PDW*, LYM (% i #), MON (% i #), GRA (% i #)

Histogramy dla WBC, RBC i PLT