ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY SYSMEX KX-21

Wbudowany wyświetlacz LCD, 22 klawisze

Drukarka wewnętrzna

Mierzone parametry:

19 parametrów, w tym rozdział WBC na 3 populacje –>

WBC, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, P-LCR

Próbka:

Tryb krwi pełnej: ~50 µl

Tryb krwi rozcieńczonej: ~200 µl (min. wymagana objętość krwi ≥20 µl)

Wydajność:

Do 60 oznaczeń/godzinę

Odczynniki zewnętrzne.

Wymiary: 42x35x48 cm

Waga: 28 kg