ANALIZATOR HORMONÓW VIDAS

Przedstawiamy rewelacyjny, używany analizator immunochemiczny Vidas.

GŁÓWNE ZALETY

– przeznaczony jest do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (ELFA – enzyme linked fluorescent assaay)

– w skład aparatu VIDAS wchodzi komputer (klawiatura+myszka) oraz czytnik kodów kreskowych (opcja)

– aparat posiada pięć niezależnych sekcji pomiarowych, każda na 6 testów, umożliwiają równoczesne oznaczanie 30 testów

 

Testy w systemie VIDAS składają się z dwóch elementów: paska zawierającego zagłębienia z gotowymi do użycia odczynnikami oraz nośnika fazy stałej w postaci jednorazowej pipetki opłaszczonej wewnątrz przeciwciałami lub antygenami. Pipetka ta nosi nazwę SPR (solid phase receptacle). Jeden komplet SPR/pasek jest przeznaczony do oznaczenia jednego parametru u jednego pacjenta (system Single Dose).

W skład zestawu oprócz testów wchodzą również kalibratory i kontrole jakości.

Aparat VIDAS jest analizatorem bezigłowym, co pozwala na wyeliminowanie ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych na personel oraz przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami. Niezbędne czynności manualne przy wykonywaniu testów zostały zminimalizowane do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy ( lub innego materiału badanego) do paska. Aparat nie wymaga codziennej obsługi.