Naczynka i kuwety do analizatorów

Naczynka do surowicy do analizatorów Cobas Mira ( 1000 szt./opakowanie)

Naczynka do surowicy do analizatorów B200 ( 300 szt./opakowanie)

Kuwety reakcyjne do analizatorów Cobas Mira ( 15 szt./opakowanie)

Kuwety reakcyjne do analizatorów B200 ( 10 szt./opakowanie)

Kuwety do analizatorów Konelab ( 1000 szt./opakowanie)