ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Micros ES 60

Dane techniczne:

 • Waga 14 kg.
 • Zasilanie 90/240 V – 50/60 Hz – 230 VA
 • Wymiary 42 x 36 x 32 cm
 • Kolumnowa drukarka igłowa
 • Wydajność 45 próbek na godzinę
 • Ekran: 2 wiersze / 40 znaków alfanumerycznych
Kategoria:

Parametry:

 

 • Pomiar 16 parametrów, w tym  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH, PLT, RDW, MPV, rozdział białokrwinkowy: limfocyty LYM(# i %), monocyty MON(# i %), granulocyty GRA(# i %)
 • 3 Histogramy: WBC, RBC, PLT
 • Objętość próbki :12 µl krwi pobranej na EDTA, praca w trybie krwi pełnej
 • Czas pomiaru: 60 sekund
 • Technologia pomiarowa oparta na impedancji i spektrofotometrii
 • Identyfikacja pacjenta z klawiatury alfanumerycznej lub za pomocą czytnika kodów paskowych (opcjonalnie)
 • Oznaczenie patologii: WBC, RBC, PLT
 • W zestawie z kartą gatunkową (pies, kot)