ANALIZATOR HORMONÓW MINIVIDAS BLUE

Przedstawiamy rewelacyjny, używany analizator immunochemiczny miniVidas blue.

GŁÓWNE ZALETY

– przeznaczony jest do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (ELFA – enzyme linked fluorescent assaay)

– oznacza około 120 testów, w tym progesteron, hormony tarczycy i inne

– w skład aparatu miniVIDAS wchodzi wewnętrzna drukarka termiczna oraz czytnik kodów kreskowych (opcja)

– aparat posiada dwie niezależne sekcje pomiarowe, każda na 6 testów, umożliwiają równoczesne oznaczanie 12 testów

– jest to najbardziej sprawdzony i dokładny analizator

– sprawdza się również w weterynarii

 

Testy w systemie miniVIDAS składają się z dwóch elementów: paska zawierającego zagłębienia z gotowymi do użycia odczynnikami oraz nośnika fazy stałej w postaci jednorazowej pipetki opłaszczonej wewnątrz przeciwciałami lub antygenami. Pipetka ta nosi nazwę SPR (solid phase receptacle). Jeden komplet SPR/pasek jest przeznaczony do oznaczenia jednego parametru u jednego pacjenta (system Single Dose).

W skład zestawu oprócz testów wchodzą również kalibratory i kontrole jakości.

Aparat miniVIDAS jest analizatorem bezigłowym, co pozwala na wyeliminowanie ryzyka przeniesienia czynników zakaźnych na personel oraz przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami. Niezbędne czynności manualne przy wykonywaniu testów zostały zminimalizowane do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy ( lub innego materiału badanego) do paska. Aparat nie wymaga codziennej obsługi.